Et tilbud om aflastning til personer,
der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
Esbjerg 23 35 52 10
Varde 23 65 68 33
Du er her: >

Generalforsamling i Aflastningstjenesten

16-5-2018 - 16-5-201819:00 - 22:00

Indkaldelse til Generalforsamling i Aflastningstjenesten


Onsdag den 16 maj 2018 kl. 19 på KFUM, Kirkegade 70, Esbjerg


Kl. 19.00 Velkomst

Kl. 19.15 Teaterstykket ”Pensionisterne” ved Syvkanten

Kl. 20.30 Generalforsamling starter efter en pause med smørrebrød og vin


1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse eller anden beslutning

4. Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer

5. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

    På valg er: Søs Honoré - (villig til genvalg)

 Sven Otto Jensen - (villig til genvalg)


7. Valg af 1 suppleant Mary Hansen (villig til genvalg) 


8. Valg af 2 revisorer Bent Nielsen og Hardy Melstrup (begge villig til genvalg) 


9. Indkomne forslag  


10. Evt.  


Vær opmærksom på vedtægterne

Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, 7, 8 og 9, skal indsendes til formanden senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 5 medlemmer.

De foreslåede kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7 og 8 skal være fyldt 18 år og være aktive medlemmer af foreningen. Alle medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af Den Danske Folkekirke.

Der skal foreligge tilsagn om, at kandidaten er villig til at modtage valg. Hvis man ikke er til stede ved generalforsamlingen, skal tilsagnet foreligge skriftligt.

Endelig dagsorden tilstilles de aktive medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der kan ingen beslutning tages i sager, som ikke er optaget på dagsordenen.


Mange hilsner


Marianne Rosenbæk         Ingrid Bang

Formand                            Daglig lederAflastningstjenesten i Esbjerg og Varde
Målet er at aflaste hjem, hvor pårørende eller andre passer kronisk syge, alvorligt syge, demente eller døende i eget hjem, og som har behov for trygt at kunne koble fra nogle timer. Vi sidder gerne i vågetjeneste hos døende på plejecentre, hospice, sygehus og i eget hjem. Tilbudet gælder i Varde og Esbjerg, samt så langt ressourcerne rækker ud.
Aflastningstjenesten
Kirkegade 70
6700 Esbjerg
Esbjerg 23 35 52 10
Varde 23 65 68 33
E-mail: info@aflastningstjenesten.dk

Privatlivspolitik

luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere