Et tilbud om aflastning til personer,
der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
Esbjerg 23 35 52 10
Varde 23 65 68 33
Du er her: >
Navigation

Testamente

Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette testamente sikrer man sig, at ens efterladte værdier bliver fordelt sådan, som man selv har ønsket.

 

Hvis der ikke oprettes testamente, vil værdierne blive fordelt efter arvelovens regler, som fastsætter, at den nærmeste familie arver. Har man ingen arvinger, og har man heller ikke skrevet et testamente, vil hele arven tilfalde staten.

 

Man kan udover eventuel familie og nogle nære venner måske ønske at støtte en god sag, som f.eks. Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde. Det er under alle omstændigheder en god ting at oprette et testamente, for derved udvises betænksomhed og ansvarlighed samtidig med, at man sikrer sig indflydelse på eftertiden.

 

Arveafgifterne stiger kraftigt, hvor der ikke er tale om arv til den nærmeste familie. Og samtidig er der mulighed for helt at undgå arveafgifterne.

 

Læs mere:

Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde
Målet er at aflaste hjem, hvor pårørende eller andre passer kronisk syge, alvorligt syge, demente eller døende i eget hjem, og som har behov for trygt at kunne koble fra nogle timer. Vi sidder gerne i vågetjeneste hos døende på plejecentre, hospice, sygehus og i eget hjem. Tilbudet gælder i Varde og Esbjerg, samt så langt ressourcerne rækker ud.
Aflastningstjenesten
Kirkegade 70
6700 Esbjerg
Esbjerg 23 35 52 10
Varde 23 65 68 33
E-mail: info@aflastningstjenesten.dk

Privatlivspolitik

luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere