Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

PROJEKT FRIVILLIG PÅ SPANGSBJERG

I november 2017 indgik vi en aftale med ledelsen på psykiatrisk afdeling på Spangsbjerg vedrørende frivillige på en sengeafsnit 3 x ugentligt i 3 timer. Opgaven består af at være til stede i fællesstuen, få en snak, spille et spil, eller gå ture sammen med indlagte. Kirsten Simonsen der er frivillig er tovholder og er med i opstarten og giver en grundig introduktion. 

Er du interesseret i at yde en indsats her, så kontakt Ingrid Bang på telefon 23355210