Et tilbud om aflastning til personer,
der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
Esbjerg 23 35 52 10
Varde 23 65 68 33
Du er her: >

Besøg fra Hannover

20. november 2019
Sorggruppe
Tirsdag den 12. november 2019 havde vi besøg af en sorggruppe
fra Hannover.
Det blev til et par hyggelige timer i Frivillighuset i Varde.
Vi var blevet kontaktet af en sorggruppe i Hannover, som skulle på
sorggruppekursus i Blåvand, og i den forbindelse var de interesseret i at høre, hvordan sorggruppearbejdet fungerer her hos os.
Sorggruppelederne fra både Esbjerg og Varde havde taget imod invitationen.
Der blev gravet dybt efter de tyske og engelske gloser. Men ved fælles hjælp gik det fint.
Der blev udvekslet erfaringer på tværs af landegrænsen, og ikke mindst måden det blev gjort på.
I Hannover arbejdes der ud fra kirken og de har bl.a. grupper for
flygtninge, børn, forældre for mistede børn, telefonisk sjælesorg, cafémøder, hospice mv.
Dejligt at høre, hvordan det frivillige arbejde blomstre andre steder.
Håber dette møde har inspireret til det videre arbejde i grupperne.


Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde
Målet er at aflaste hjem, hvor pårørende eller andre passer kronisk syge, alvorligt syge, demente eller døende i eget hjem, og som har behov for trygt at kunne koble fra nogle timer. Vi sidder gerne i vågetjeneste hos døende på plejecentre, hospice, sygehus og i eget hjem. Tilbudet gælder i Varde og Esbjerg, samt så langt ressourcerne rækker ud.
Aflastningstjenesten
Kirkegade 70
6700 Esbjerg
Esbjerg 23 35 52 10
Varde 23 65 68 33
E-mail: info@aflastningstjenesten.dk

Privatlivspolitik

luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere