Et tilbud om aflastning til personer,
der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
Esbjerg 23 35 52 10
Varde 23 65 68 33
Du er her: >

40 på kursus i Sidste hjælp

15. september 2017
Onsdag den 13. September blev der afholdt et kursus for borgere og frivillige i Varde Kommune. Kursets indehold var folkeoplysning om døden og formålet var at bibringe almen befolkningen øget viden om død, således at den enkelte bliver bedre i stand til at være tæt på døden i eget liv. Det var Aflastningstjenesten sammen med Varde Kommunes Projekt værdig død, der havde inviteret borgere, frivillige og plejepersonale til arrangementet, som blev afholdt på rådhuset, Bytoften 2.

Sygeplejerske i palliativ team på SVS, Bente Nielsen og sognepræst i Bredballe ved Vejle, Birgith Vestergaard var instruktører og tog deltagerne med gennem modulerne:
Døden er en del af livet- Rammer og ønsker for livets afslutning-Hvad er palliation-At tage afsked med livet.

Bente Nielsen fortalte at palliation er græsk og betyder kappe og at palliation som en kappe giver pleje og omsorg, varme og beskyttelse til den døende.
Birgith Vestergaard fokuserede blandt andet på, hvordan børn kan inddrages i processen omkring død og begravelse og lagde også op til en dialog om hvem, der skal bestemme, hvordan begravelse/bisættelse skal foregå: den døde eller de pårørende.

Flere af deltagerne bidrog med erfaringer fra deres liv. To gravere fortalte om de mange samtaler, der finder sted på kirkegården med de sørgende efterladte og en bedemand fortalte, at glæden ved jobbet skyldtes samarbejdet med de pårørende om at lægge den afdøde i kiste og være med til udsyngningen.

Deltagerne fandt, at det var et lærerigt og relevant kursus.Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde
Målet er at aflaste hjem, hvor pårørende eller andre passer kronisk syge, alvorligt syge, demente eller døende i eget hjem, og som har behov for trygt at kunne koble fra nogle timer. Vi sidder gerne i vågetjeneste hos døende på plejecentre, hospice, sygehus og i eget hjem. Tilbudet gælder i Varde og Esbjerg, samt så langt ressourcerne rækker ud.
Aflastningstjenesten
Kirkegade 70
6700 Esbjerg
Esbjerg 23 35 52 10
Varde 23 65 68 33
E-mail: info@aflastningstjenesten.dk

Privatlivspolitik

luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere