Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

CAFÉMØDER, KURSER OG SOCIALT SAMVÆR

I Aflastningstjenesten vil vi gerne sørge for at de frivillige har det godt, at de føler at være en del af et netværk, og oplever at blive inspireret, derfor inviterer vi til flere fastlagte kurser og møder.

 

Cafémøder - Den sidste tirsdag i måneden afholdes cafémøde både i Esbjerg om formiddagen fra 9.30- 11.30 i Kirkegade 70. og i Varde kl. 16-18 i Frivillighuset i Storegade 25. Her er der mulighed for at få drøftet en problemstilling, få drøftet erfaringer med andre frivillige og blive opdateret på hvad der sker i foreningen.

 

Septembermøde i Varde, et aftenarrangement

 

Novembermøde i Esbjerg, et heldagsmøde

 

Døgnkursus på Løgum Kloster Højskole - Vi har en aftale med Løgum Kloster Højskole, hvor vi årligt inviterer alle frivillige til et døgnophold fra fredag til lørdag med spændende indhold og socialt samvær.

 

Generalforsamling i maj måned afholdes generalforsamling, med et spændende indslag

 

Nytårskur i januar har vi nytårskur, en fest med god mad og underholdning hvor ægtefæller inviteres med.

 

Sommerudflugt - Hvert år har vi en sommerudflugt i juni måned.

 

Nyhedsbreve - Ca. hvert kvartal udsendes et nyhedsbrev til alle frivillige, med nyheder i foreningen, datoer for arrangementer m.m.