Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

CAFÉMØDER, KURSER OG SOCIALT SAMVÆR

I Aflastningstjenesten vil vi gerne sørge for at de frivillige har det godt, og at

  • De føler at være en del af et socialt netværk,
  • Oplever at blive inspireret og kvalificeret 
  • De oplever at blive hørt og får den sparring som de har behov for

Derfor inviterer vi til flere fastlagte kurser og møder.

 

Cafémøder - Ca. 8 gange om året afholdes cafémøde både i Esbjerg i Kirkegade 70. og i Varde i Frivillighuset i Storegade 25. Her er der mulighed for at få drøftet en problemstilling, få drøftet erfaringer med andre frivillige og blive opdateret på hvad der sker i foreningen. Invitationer bliver udsendt forinden.

September kursus i Varde, et aften arrangement med et relevant oplæg

 

November kursus i Esbjerg, et heldagsmøde med forskelligt indhold

 

Døgn kursus på Løgum Kloster Refugium - Vi har en aftale med Løgum Kloster Refugium, hvor vi hvert andet år i lige år inviterer alle frivillige til et døgnophold med spændende indhold og socialt samvær.

 

Forårs kursus afholdes i ulige år, også med forskelligt relevant indhold.

 

Generalforsamling i maj måned afholdes generalforsamling, krydret med et spændende oplæg. 

 

Nytårskur i januar afholder vi nytårskur, en fest med god mad og underholdning , hvor bestyrelsen takker for indsatsen.

 

Nyhedsbreve - Ca. hvert kvartal udsendes et nyhedsbrev til alle frivillige, med nyheder i foreningen, datoer for arrangementer m.m.