Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

AFLASTNINGSTJENESTENS ARBEJDSOMRÅDER

Aflastningstjenesten aflaster i hjem, hvor pårørende eller andre passer kronisk syge, alvorligt syge, demente eller døende i eget hjem, og som har behov for trygt at kunne koble fra nogle timer. Vi sidder gerne i vågetjeneste hos døende på plejecentre, hospice, sygehus og i eget hjem. Tilbuddet gælder i Varde og Esbjerg, samt så langt ressourcerne rækker ud.
 

Herudover står Aflastningstjenesten for den frivillige indsats på Hospice Sydvestjylland, en besøgstjeneste i samarbejde med kirkerne, sorggrupper, frivillige på plejecentre samt musik på hospice og plejecentre.

 

Hent foldere her