Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

Bestil en forsker foredrag

24. april 2023

Spændende dag med en forsker

Ved bestil en forsker ugen, er der mulighed for at få en forsker ud og holde et foredrag. I år havde vi fået tidligere lektor emeritus Hans Dorf til at komme og holde foredrag om Viden og trivsel- konfliktfyldte krav og nye sociale forskelle i velfærdsstaten. Der var 35 tilmeldte og foredraget var spændende og tankevækkende.