Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvem kan kontakte Aflastningstjenesten?

Får I kendskab til en familie eller et menneske der kunne have behov for støtte fra Aflastningstjenesten, kan I kontakte koordinatoren og spørge om muligheden for støtte. Det kan være besøgsven, aflastning af en pårørende til en syg eller vågetjeneste.

 
Koordinatoren vurderer i alle kontakter om det er en opgave vi kan varetage, eller om det er fagpersonalets opgaver. Det kan være i tilfælde, hvor det at være til stede ikke er nok, men der er behov for pleje og tæt observation.

 
Hvordan starter en opgave op?

Koordinatoren tager på hjemmebesøg ved alle henvendelser, for at sikre at det er en opgave, vi kan og skal varetage. Samtidig kan koordinatoren bedre vurdere, hvem af de frivillige, der kan tage opgaven og informere den frivillige inden opstart på opgaven.

Det er vigtigt, at der er en match mellem den frivillige og det hjem de kommer i, til glæde for begge parter.

Vågetjenesten er dog en undtagelse, der tager koordinatoren ikke på hjemmebesøg, men vi spørger grundig ind til opgavens art og den døendes tilstand. Begrundelsen er at vågetjenesten bliver iværksat indenfor få timer, og det er knap så vigtigt at matche de frivillige og hjemmet. Vi vil derfor gerne have at det er en medarbejder der kontakter os, vedrørende vågetjeneste.

 

Hvordan sikrer vi trygge og gode rammer?

Inden opstart på en opgave forebygger koordinatoren og den frivillige akutte eller utrygge situationer ved at den frivillige har telefonnr. til pårørende eller hjemmeplejen og er informeret om mulige akutte situationer.

 
Ved vågetjeneste er det vigtigt at sikre, at frivillige har trygge og gode rammer og ikke føler sig alene om opgaven, men at de er I tæt kontakt med familien og plejepersonalet, da deres opgave udelukkende er at sidde som medmenneske hos den døende.

 

Hvornår er det vågetjeneste?

Vi sidder ved døende, det vil sige at det vurderes at de er døende på de sidste få dage. Vi kan sidde på alle tider af døgnet. Tidspunktet for våge aftales med koordinatoren senest kl.19 samme dag som vågeopgaven skal ydes.

 

Hvornår er det ikke vågetjeneste?

Hvis den døende er urolig eller der er plejeopgaver som vi ikke varetager, er det personale der skal være der. 

 

Hvem er vågekoner/ mænd?
Det er frivillige i Aflastningstjenesten, som også har andre opgaver, de stiller sig til rådighed til våge, da de oplever opgaven som vigtig og givende. De er modne og rolige mennesker, der sætter etik meget højt.
I forbindelse med en vågetjeneste kan det være flere forskellige frivillige der deler opgaven.

 
Kan man få en besøgsven hvis man bor i en plejebolig?
Det kan man godt, men det er vigtigt, at den der skal have besøgsven også selv ønsker det.

 
Hvornår skal man henvende sig?
Ved aflastning af syge i terminalfasen er det godt for alle at den frivillige kommer ind og støtter så tidligt som muligt i forløbet, da det ofte er meget stort behov for at blive aflastet, men hvor pårørende ofte ikke mærker behovet, da de er meget trætte efter længere forløb.