Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

AFLASTNINGSTJENESTENS FRIVILLIGE PÅ PLEJECENTRE

Der er frivillige på plejecentrene på forskellige plejecentre

De frivillige hjælper der, hvor behovet er, på de enkelte afdelinger. De giver giver ro og nærvær og laver små aktiviteter, som gåture, oplæsning, brevskrivning, fællessang, spil m.m. eller bare være til stede, holde i hånd og lytte til den enkelte beboers livshistorie.

Derudover er der: 

  • kirketjeneste, hvor frivillige hjælper med at få beboerne til gudstjeneste og deltager sammen med dem.
  • gå klubber, hvor frivillige mødes og går samlet med beboere, og efterfølgende drikker kaffe sammen.
  • mandeklubber og snapseklubber

 

De frivillige kommer som regel i 3 timer. De aftaler selv tidspunkterne med de enkelte afdelinger. 

Det er frivillige, der oplever at det giver mening at få de små stjernestunder med beboerne, ved at være i tæt kontakt med dem.

 

Alle, kvinder og mænd, unge og ældre, som gerne vil være noget for et medmenneske, er meget velkomne.  

Når en frivillig ønsker at være frivillig på plejecenter, tager koordinatoren kontakt til det aftalte plejecenter, og er med til det første besøg og får en god introduktion. De fleste steder er der to frivillige på afdelingen sammen. 

 

Der er et stort behov for frivillige. Mange ældre på plejecentrene føler sig ensomme og mangler et medmenneske som kan medvirke til at højne livskvaliteten. Hvis du har lidt tid i overskud og gerne vil støtte op om Aflastningstjenestens arbejde, hører vi gerne fra dig.

 

Hent foldere her