Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

VÅGETJENESTE

Kontakt Ingrid Bang alle dage mellem kl. 8 og 19 for nærmere information

 

Aflastningstjenesten har en stor gruppe af frivillig, der har meldt sig til vågetjeneste.

Formålet er at ingen skal dø alene. Vi tilbyder at være til stede og give nærvær og ro til døende i de sidste døgn.

  • Vågetjenesten kan dække hele døgnet, men der aftales i hver enkel kontakt, hvad der er behov for.
  • Alle med relation til en døende borger er velkommen til at kontakte os.
  • Frivillige sidder som regel 3-4 timer ad gangen i en vågetjenesten
  • Tilbuddet er gratis
  • Tilbuddet dækker plejecentre, sygehus, hospice og private hjem
  • Vi våger ikke ved døende, hvor det vurderes, at det skal varetages af det faglige personale.

Tilbuddet gælder hos døende borgere:
Som ikke har pårørende, eller hvor pårørende har brug for aflastning
Der er urolige eller har behov for, at der er et andet menneske hos dem
Der har ønske om ikke at være alene
Hvor pårørende har brug for, at der er et andet menneske omkring dem
i perioder i døgnet, hvor borgeren er alene, fordi pårørende og personale ikke har mulighed for at være til stede
 

De frivilliges opgave er at skabe nærvær og ro ved
at være til stede
vise omsorg
holde i hånd
samtale med pårørende
 

Kontakt Ingrid Bang dagligt mellem kl. 8 og 19 for nærmere information
Hent foldere her