Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

AFLASTNINGSTJENESTENS KIRKETJENESTE

 

Mange ældre på plejecentre vil gerne deltage i gudstjenester, når disse afholdes på plejecentrene.

Aflastningstjenestens frivillige der kommer på plejecentre står for kirketjenesten, de sørger for at gøre lokale klar, hente beboerne og følge dem til gudstjenesten på plejecenteret.

Der er et godt samarbejde med præsterne og personalet på plejecentrene. 

De frivillige deltager under gudstjenesten og er med til at gøre det til en hyggelig oplevelse. Det betyder meget at der er nogen til at følge dem til gudstjenesten, men især kontakten og de frivilliges deltagelse værdsættes højt.