Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

Vågetjeneste på plejecenter


Aflastningstjenesten ser det som en meget vigtig opgave at have Vågetjeneste på plejecentrene.

Formålet er at ingen skal dø alene. Vi tilbyder at være til stede og give nærvær og ro til døende i de sidste døgn, og samtidig være en aflastning af pårørende, så de også har mulighed for at få hvilet lidt.

- Vågetjenesten kan dække hele døgnet, men der aftales i hver enkel kontakt, hvad der er behov for.
- Alle med relation til en døende borger er velkommen til at kontakte os.
- Frivillige sidder som regel 3-4 timer ad gangen i en vågetjenesten
- Tilbuddet er gratis
- Tilbuddet dækker plejecentre, sygehus, hospice og private hjem
- Vi yder ikke støtte, der skal varetages af det faglige personale

Læs mere om vågetjenesten her

Website fra CodeOptimus