Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

AFLASTNINGSTJENESTENS BESTYRELSE 2024

  • Henrik Vallø, Esbjerg, formand
  • Christian Bendixen, Esbjerg, kasserer 
  • Birthe Toft, Esbjerg
  • Dorte Skov Hansen, Esbjerg, 
  • Judith Petersen, Varde
  • Mariane Jensen, Varde 
  • Marianne Rosenbæk, Esbjerg

Ledende koordinatorer i Esbjerg Ingrid Bang og ledende koordinator i Varde Marianne Kruse deltager ved bestyrelsesmøder.


Samarbejdet i bestyrelsen fungere rigtig godt. Alle er enige om, at de store opgaver skal løses på bedst mulig måde, og at de frivillige skal have de bedste muligheder for at løse de opgaver, de kommer ud i.

 

Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde forsøger hele tiden at tilpasse indsatsen efter de behov, der efterspørges. 


Det er vigtigt for os at få udbredt kendskabet til Aflastningstjenesten. Vi har uddelt foldere og opslag til kirker,  ældrecentre og andre relevante steder.
Hjemmesygeplejen og andre, der kommer i hjemmene bringer foldere med ud i de sygdomsramte familier.

 

Da behovet for aflastning tydeligvis er stort, håber vi at få flere henvendelser om at blive frivillige, så vi kan løse opgaverne på bedste måde.

Website fra CodeOptimus