Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

AFLASTNINGSTJENESTENS BESTYRELSE

  • Marianne Rosenbæk, Esbjerg, formand
  • Svend Otto Jensen, Gørding, næstformand 
  • Christian Bendixen, Esbjerg, kasserer og sekretær
  • Søs Honore, Esbjerg
  • Judith Petersen, Varde
  • Ragnhild Kallestrup, Varde 
  • Lise Nielsen, Esbjerg
  • Marianne Kruse, Koordinator Varde
  • Ingrid Bang, koordinator og daglig leder


Samarbejdet i bestyrelsen fungere rigtig godt. Alle er enige om, at de store opgaver skal løses på bedst mulig måde, og at aflasterne skal have de bedste muligheder for at løse de opgaver, de kommer ud i.

 

Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde skal hele tiden forsøge at tilpasse sig de behov, der til en hver tid er i samfundet. Derfor forsøger vi hele tiden at finde nye måder, hvor vi kan komme ud til personer der har brug for vores hjælp.


Det er vigtigt for os at få udbredt kendskabet til Aflastningstjenesten. Vi har uddelt brochurer og opslag til kirker, lægeværelser, ældrecentre, apoteker og mange andre steder. På ældrecentrene har vi bedt om, at hjemmesygeplejersker og -hjælpere bringer brochurer med ud i de sygdomsramte hjem.
Da behovet for aflastning tydeligvis er stort, håber vi at få flere henvendelser om at blive aflaster, så vi kan løse opgaverne på bedste måde.