Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

AFLASTNINGSTJENESTENS BESTYRELSE 2023

  • Henrik Vallø, Esbjerg, formand
  • Svend Otto Jensen, Gørding, næstformand 
  • Christian Bendixen, Esbjerg, kasserer 
  • Dorte Skov Hansen, Esbjerg, sekretær
  • Judith Petersen, Varde
  • Mariane Jensen, Varde 
  • Marianne Rosenbæk, Esbjerg
  • Marianne Kruse, Koordinator Varde
  • Ingrid Bang, koordinator og daglig leder


Samarbejdet i bestyrelsen fungere rigtig godt. Alle er enige om, at de store opgaver skal løses på bedst mulig måde, og at de frivillige skal have de bedste muligheder for at løse de opgaver, de kommer ud i.

 

Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde forsøger hele tiden at tilpasse indsatsen efter de behov, der efterspørges. 


Det er vigtigt for os at få udbredt kendskabet til Aflastningstjenesten. Vi har uddelt brochurer og opslag til kirker,  ældrecentre og andre relevante steder.
Hjemmesygeplejen og andre, der kommer i hjemmene bringer brochurer med ud i de sygdomsramte familier.

 

Da behovet for aflastning tydeligvis er stort, håber vi at få flere henvendelser om at blive frivillige, så vi kan løse opgaverne på bedste måde.