Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

SPONSORER

Aflastningstjenesten ansøger hvert år mange fonde om tilskud, for at få midler nok til at kunne tage alle de mange opgaver der er for alvorligt syge og døende og deres pårørende.

Tak til alle dem der støtter arbejdet, det kan på ingen måde lade sig gøre, uden støtte fra fonde m.m.

 

 2020  

Johan Hoffman Fonden

Danske Bank Fonden i Esbjerg

Esbjerg Fonden

Foreningen Ø-stifterne

Frimurer Excelsior

HC Bechgaard og Hustru Fonden

Alice & Tage Sørensens Fond

Lida og Oskar Nielsens Fond

VKR Familiefond

Skads m.f. Brandkasse

Elly og Jens Rasmussens Fond

Den Bøhmske Fond

Ole Kirks Fond

Simon Spies Fonden

Lauritzen Fonden

Carl Julius Petersens Hjælpefond

     
 2019  

Danske Bank Fonden i Esbjerg

Esbjerg Fonden

Foreningen Ø-stifterne

Grosserer A.V. Lykfeldts og Hustrus Fond

Johan Hoffmann Fonden

Mandeklub Kvaglund Kirke

Ole Kirk’s Fond 

Frimurer Excelsior

Lions Bramming

William Demant

Simon Spies Fonden

Lemvigh Mûller Fonden

Oskar Nielsens fond

Carl Julius Pedersens Hjælpefond

Den Bøhmske fond

Fonden af 17.12.1981

Alice & Tage Sørensens Fond

Harlad Jensens og hustrus Fond

Lauritzen Fonden

Else og Erik Jørgensens Fond

Skads m.f. brandkasse

Ernst og Vibeke Husman Fonden

 

     
 2018  

Alice & Tage Sørensens Fond

Carl Julius Petersens Hjælpefond

Danske Bank Fonden i Esbjerg

Den Bøhmske Fond

Den Danske Frimurerorden

Else og Erik Jørgensens Familie Fond

Ernst og Vibeke Husmans Fond

Esbjerg Fonden

Fonden af 17-12-1981

Frimurerlogen Excelsior i Esbjerg

Grethe M. Justesens Fond

Grosserer A.V. Lykfeldts og Hustrus Fond

Harald Jensen og Hustrus Fond

Johan Hoffmann Fonden

Lauritzen Fonden

Lemvigh-Müller Fonden

Lida og Oskar Nielsens Fond

Lions Club Bramming

Lions Club Esbjerg Grådyb

Mandeklub Kvaglund Kirke

Otto og Gerda Bings Mindelegat

Skads m.fl. Herreders Brandkassens Fond

Varde Soroptimistklub

Velux Fonden

Vestjysk Erhvervsklub