Et tilbud om aflastning til personer, der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet
KONTAKT OS PÅ TELEFON ESBJERG 23 35 52 10 VARDE 23 65 68 33

Besøg fra Hannover

20. november 2019

Tirsdag den 12. november 2019 havde vi besøg af en sorggruppe fra Hannover. Det blev til et par hyggelige timer i Frivillighuset i Varde. Vi var blevet kontaktet af en sorggruppe i Hannover, som skulle på sorggruppekursus i Blåvand, og i den forbindelse var de interesseret i at høre, hvordan sorggruppearbejdet fungerer her hos os. Sorggruppelederne fra både Esbjerg og Varde havde taget imod invitationen. Der blev gravet dybt efter de tyske og engelske gloser. Men ved fælles hjælp gik det fint. Der blev udvekslet erfaringer på tværs af landegrænsen, og ikke mindst måden det blev gjort på. I Hannover arbejdes der ud fra kirken og de har bl.a. grupper for flygtninge, børn, forældre for mistede børn, telefonisk sjælesorg, cafémøder, hospice mv. Dejligt at høre, hvordan det frivillige arbejde blomstre andre steder. Håber dette møde har inspireret til det videre arbejde i grupperne.